Indkalder til generalforsamling

 Nyheder  Kommentarer slået fra
apr 102017
 
Dato: tirsdag den 25.april 2017 kl. 19.00Sted: Blæksprutten, Østergade 1, 4872 Idestrup Dagsorden jfr. vedtægter se hjemmesiden www.iolr.dk Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag den 18.april 2017 (en uge før) Alle er meget velkomne, ingen medlemskrav eller kontingentkrav. På IORLs vegneFormand Frode Vest Hansen ... Læs mere
mar 052017
 
Tid: ​Tirsdag den 5. april 2016  Sted: ​Frivilligcenter Blæksprutten, Østergade 1, 4872 Idestrup    Dagsorden  1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 4. Godkendelse af regnskab 5. Drøftelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af to revisorer 9. Eventuelt ... Læs mere