Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 669

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 674

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 687

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 692

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 697
Erklæring fra møde om ungdomsklubbens fremtid i Idestrup (IUK) - Idestrup & Omegns LokalRåd
Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 17
okt 262014
 

Idestrup og Omegns Lokalråd har i dag, den 26. oktober 2014, holdt møde i byen om vores fælles holdning til den oplysning, vi har fået, om at den bygning, hvor Idestrup Ungdomsklub (IUK) har til huse, angiveligt skal rives ned i løbet af vinter/forår 2014/15.

Vi vil gerne over for Guldborgsund Kommune udtrykke, at vi som borgere finder det stærkt utilfredsstillende, hvis der træffes beslutninger af denne karakter uden høring eller inddragelse af hverken ansatte, borgere eller brugere i byen.

Kommunen er opmærksom på borgernes interesse i at få en dialog om huset, som Kommunen ikke har vedligeholdt udvendigt siden starten af 1970’erne. Det er således Kommunens eget ansvar, at bygningen i dag fremstår slidt og misligholdt, hvilket Idestrup Grundejerforening har rejst på møde med Udvikling og Borgerinddragelses-udvalget den 8. april 2014 i Idestrup, netop med henblik på dialog om fremtidigt samarbejde.

Vi er som borgere interesseret i at få en dialog omkring fremtiden for huset og ungdomsklubben. Vi ved af erfaring, at et velfungerende tilbud til ungdommen i Idestrup har en stor betydning for de unges udvikling og holdning til fællesskabet. Der vil efter vores opfattelse være store konsekvenser, hvis ungdomsklubben lukker uden at der findes en hensigtsmæssig og realistisk løsning på behovet for et lokalt mødested i Idestrup. Vi har flere idéer, som kan drøftes nærmere, og vi mener, at vi kan bidrage med viden, som Kommunen ikke nødvendigvis har.

Den konkrete sag er kompliceret, men der er stadig muligheder for at finde en konstruktiv og gavnlig løsning, som imødekommer behovene fra såvel Idestrups borgere som Kommunen. At finde de bedste løsninger kræver dialog, ikke mindst med personer, som har den fornødne beslutningskompetence til at sikre, at der kan skabes reelle resultater, som rækker ud over hensigtserklæringer og tom snak. Vi er interesserede i at finde løsninger, der virker, også selvom det kommer til at tage nogen tid.

Vi vil med denne skrivelse opfordre kommunen til at vende tilbage med et forslag til hvordan vi kan have en løsningsorienteret dialog om sagen. Vi vil samtidig på det kraftigste henstille til at man sætter alle eventuelle planer for huset i bero indtil der er fundet en løsning, som kan imødekommes af alle involverede parter.

Ovenstående erklæring fremsendes af Idestrup og Omegns Lokalråd på vegne af foreninger og borgere i byen og er godkendt på mødet.

Med venlig hilsen
Frode Vest Hansen
Formand, Idestrup & Omegns Lokalråd (IOLR)

IOLR

 Posted by at 20:45